Ρομά: Προγράμματα βιτρίνας από την πολιτεία

 

totekmirio.gr

 

 

 

Αναποτελεσματικές παρεμβάσεις 13 εκ.€ υλοποιούνται για τα παιδιά των Ρομά

Στα 13 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό που δαπανάται από το ΕΣΠΑ, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, για Προγράμματα εκπαίδευσης των Ρομά από 1/7/2011 έως 31/12/2013.

Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιεί 4 Προγράμματα ύψους 8.600.610 ευρώ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 2 Προγράμματα ύψους 4.375.727,90 ευρώ.

Στόχος των Προγραμμάτων αυτών είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή και στη συνέχεια η έγκαιρη εγγραφή τους στην Α’ δημοτικού, η εξοικείωσή τους με το σχολείο και η παραμονή τους σε αυτό σε όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Από τα κονδύλια αυτά, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δαπανά το ποσό των 5.566.942,60 ευρώ για την επιστημονική στήριξη του έργου και τη δημιουργία δικτύου συνεργατών, 280.464,60 για Δημοσιότητα και Προβολή και 85.200 για την εξωτερική αξιολόγηση του έργου (όπου συνήθως πιστοποιείται ότι όλα έγιναν τέλεια).

Αντίστοιχα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για την στήριξη της ένταξης και εκπαίδευσης των παιδιών δαπανά  το ποσό των 2.441.684 ευρώ, για Αξιολόγηση και Δημοσιότητα του έργου 763.435,90 και τέλος για την Οικονομική και Διοικητική στήριξη 420.000 ευρώ!!!

H ανάγκη για τη διευκόλυνση των Ρομά στην εκπαίδευση είναι επιτακτική, κυρίως, εξαιτίας της έλλειψης πλαισίου κοινωνικής προστασίας των Ρομά στην Ελλάδα.  Αυτή απαιτεί έργα και δράσεις που να στοχεύουν στη δημιουργία αποτελεσμάτων και προοπτικής εξέλιξης.

Η χώρα έχει ανάγκη από ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την έξοδο από την κρίση, με στήριξη δράσεων, που θα βελτιώσουν τα κοινωνικά δεδομένα και θα βοηθήσουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές νοοτροπιών.  Για άλλη μια φορά, όμως, διατίθενται τεράστια ποσά σε έργα βιτρίνας, τα οποία, ανεξάρτητα από τη σκοπιμότητά τους, δεν έχουν καμία σοβαρή κοστολογική τεκμηρίωση και συσχέτιση με στόχους και αποτελέσματα. 

Αναμένονται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, αλλά είναι σίγουρο ότι, με τέτοιου είδους δράσεις, αποσπασματικού χαρακτήρα, που δεν βασίζονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό, θα γεμίσουν οι τσέπες κάποιων, όπως έγιναν και σε προηγούμενες, ανάλογες, περιπτώσεις. Είναι ακόμη, βέβαιο ότι με τέτοια προγράμματα δεν είναι δυνατόν να στηριχθούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά, για τις οποίες απαιτούνται μόνιμες δομές και μέτρα που να επιλύουν τα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής αντίληψης τους.